Medycyna Pracy

Przychodnia Lekarska Szombierki realizuje dla pracodawców świadczenia z zakresu Medycyny Pracy. Nasi Klienci zyskują profesjonalną opiekę oraz wywiązują się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy.

Zakres usług medycyny pracy w naszej placówce obejmuje badania:
➡️ wstępne: przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeśli występują nowe niekorzystne czynniki na zajmowanym stanowisku pracy,
➡️ okresowe: wykonywane u osób pracujących już na danym stanowisku, przed upłynięciem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy,
➡️ kontrolne: wykonywane obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez osobę, przebywającą na zwolnieniu dłużej niż 30 dni,

Każda oferta negocjowana jest indywidualnie i uzależniona od zakresu świadczonych usług, ilości osób objętych opieką medyczną oraz okresu w jakim usługi te mają być świadczone.

E-mail: przychodniaszombierki@interia.pl
Telefon: 32 281 97 97

Zapraszamy do współpracy!