Kontakt

Rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 8:00 do 18:00.
Email: rejestracja@przychodniaszombierki.pl

Rejestracja osobista lub za pomocą osoby trzeciej (potrzebny PESEL pacjenta) od godziny 7:00.

Kontakt z biurem: biuro@przychodniaszombierki.pl

Przychodnia przy ulicy Orzegowskiej 52a

Telefon: 32 281 97 94

Przychodnia przy ulicy Zabrzańskiej 8
Telefon: 32 286 18 40

Przychodnia Lekarska Szombierki Sp.z o.o. z siedzibą w Bytomiu, 41-907 przy ul. Orzegowskiej 52a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308763, Regon 240956391, NIP 6262917027.

Inspektor Ochrony Danych
Marzena Krawiec
E-mail: iodo@przychodniaszombierki.pl

Gabinet fizjoterapii
Telefon: 515 098 823
Telefon: 32 281 97 94, wew. 4
fizjoterapia@przychodniaszombierki.pl

Sklep medyczny
sklep@przychodniaszombierki.pl

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Przychodnia Lekarska Szombierki Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orzegowskiej 52a, KRS 0000308763.

Administrator przetwarza dane osobowe podane w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i ułatwienia Państwu kontaktu z Nami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*, a w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia art. 9 ust. 2 lit h RODO*). Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie do czasu zakończenia realizacji odpowiedzi na Państwa zapytanie, bądź wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Przetwarzanie danych w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w treści formularza kontaktowego pytanie, przetwarzanie innych danych podanych w treści wiadomości jest dobrowolne. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi w imieniu Administratora, a to administratorzy systemów informatycznych, dostawcy usług hostingowych, informatycznych, doradczych i audytowych w zakresie IT. Informujemy, że przysługuje Państwu: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W celu realizacji swoich praw możecie się Państwo kontaktować z Administratorem:
 listownie na adres: ul. Orzegowska 52a, 41-907 Bytom
 telefonicznie pod numerem 32 2819794,
 e-mail: biuro@przychodniaszombierki.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych dla zapewnienia wyższego bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować pod adresem e-mail:
 iodo@przychodniaszombierki.pl
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).