Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez wdrożenie ponadstandardowych rozwiązań w Przychodnia Lekarska Szombierki

Przychodnia Lekarska Szombierki Sp.z o.o. realizuje projekt „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez wdrożenie ponadstandardowych rozwiązań w Przychodnia Lekarska Szombierki ” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 8.3.2
Projekt będzie realizowany w okresie od 2023-03-01 do 2023-07-31
Wartość całkowita projektu: 270 506,26 zł
Koszty kwalifikowane: 270 506,26 zł
Dofinansowanie UE: 229 930,32 zł

 

Celem głównym projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez wdrożenie ponadstandardowych rozwiązań w Przychodnia Lekarska Szombierki” jest eliminacja do 31.07.2023 r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych głównie z obciążeniem układu mięśniowos-zkieletowego u 45 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na co najmniej 1⁄2 etatu w Przychodnia Lekarska Szombierki.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez m.in. następujące działania:
- Komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe)
- Zmodernizowanie stanowisk pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy.