Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia udziela świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego poprzez udzielanie:

 • porady lekarza Psychiatry

 • porady i diagnozę psychologiczną

 • indywidualne sesje psychoterapeutyczne

LECZENIE – WYMAGANE DOKUMENTY

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 • Chcąc podjąć leczenie prosimy o zgłoszenie się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty), dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie (karta chip lub inny) oraz właściwym skierowaniem.

 • Na wizytę do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

 • Aby skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty konieczne jest okazanie właściwego skierowania do jednego z wyżej wymienionych specjalistów ( do psychologa lub do psychoterapeuty).

Odpowiednie skierowanie wystawi lekarz psychiatra lub lekarz POZ.

Termin wizyty można ustalić telefonicznie (tel. 32 281-97-94) lub osobiście.

 

KIEDY SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPECJALISTY?

Z psychoterapii warto skorzystać, kiedy samodzielnie nie potrafisz rozwiązać swoich problemów, czujesz, że doświadczane trudności przerastają Cię i uniemożliwiają satysfakcjonujące życie.

Wraz z psychoterapeutą można pracować nad bardzo rożnymi problemami:

 • konfliktami wewnętrznymi
 • trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
 • obniżonym poczuciem własnej wartości
 • niepewnością i lękiem
 • stresem i wypaleniem
 • dolegliwościami fizycznymi
 • trudnościami ze snem
 • zaburzeniami nerwicowymi
 • zaburzeniami osobowości
 • oraz każdą inna trudnością zakłócającą satysfakcjonujące funkcjonowanie.