Poradnia Zdrowia Psychicznego

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

  • porady lekarza psychiatry

  • pomoc psychologiczna

  • indywidualne sesje psychoterapeutyczne

 

LECZENIE – WYMAGANE DOKUMENTY

  • Chcąc podjąć leczenie prosimy o zgłoszenie się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty), dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie (karta chip lub inny) oraz właściwym skierowaniem.

  • Na wizytę do lekarza psychiatry NIE jest wymagane skierowanie.

  • Aby skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty konieczne jest okazanie właściwego skierowania do jednego z wyżej wymienionych specjalistów. Odpowiednie skierowanie wystawi lekarz psychiatra lub lekarz POZ.

  • Termin wizyty można ustalić telefonicznie (tel. 32 281-97-94) lub osobiście.

  • Świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z NFZ

 

CO  OFERUJEMY PACJENTOM PORADNI

Oferujemy pomoc rzetelnych lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.
Dzięki szeroko wyspecjalizowanemu personelowi udzielamy wsparcia zarówno osobom  z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, jak również osobom zmagającym się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, obniżonym poczuciem własnej wartości, niepewnością i lękiem, stresem i wypaleniem, długotrwałymi stanami obniżonego nastroju, trudnościami ze snem, zaburzeniami nerwicowymi i innymi sytuacjami, które decydują o kryzysie psychicznym. Proponujemy wielopłaszczyznową i dyskretną pomoc. Dokładamy starań, aby zarówno farmakoterapia, jak i psychoterapia były precyzyjnie dostosowane do potrzeb Pacjenta.

Psychoterapia: Psychoterapia to jedna z najskuteczniejszych form pomocy psychologicznej. To metoda leczenia i wspomagania rozwoju Pacjenta poprzez rozmowę z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi terapeutycznych.

Porada psychologiczna: Psycholog diagnozuje, ocenia i pomaga w rozwiązaniu trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie z problemami  życia codziennego. Psycholog udzielający porady pomaga rozeznać się w trudnej sytuacji Pacjenta, może wykonać testy psychologiczne mające na celu  dotarcie do źródła powstania problemu i w konsekwencji wygenerowanie rozwiązań.

Porada lekarza psychiatry może mieć charakter konsultacji lub wizyt kontrolnych. Celem  porady lekarza psychiatry jest: zebranie wywiadu dotyczącego dolegliwości/choroby, analiza dostępnej dokumentacji medycznej, badanie podmiotowe Pacjenta, postawienie wstępnego rozpoznania, przedstawienie możliwości terapeutycznych i zaproponowanie i uzgodnienie najlepszej opcji leczenia.