Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia świadczy pomoc:

1. Osobom z problemem alkoholowym (pijącym w sposób szkodliwy oraz uzależnionym od alkoholu):

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa

 • porady Psychologa/lekarza Psychiatry

2. Osobom współuzależnionym (żyjącym w rodzinach z problemem alkoholowym):

 • psychoterapia indywidualna

 • psychoterapia grupowa

 • porady Psychologa/lekarza Psychiatry

3. Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA):

 • psychoterapia indywidualna

 • porady psychologa/lekarza Psychiatry

LECZENIE – WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta Poradni skierowana jest do osób dorosłych, (tj. mających ukończone 18 lat) doświadczających problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnionych od alkoholu oraz przeżywających trudności związane ze stosowaniem alkoholu przez członka rodziny.

 • Chcąc podjąć leczenie prosimy o zgłoszenie się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty)

 • Od osób nadużywających alkoholu lub uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób z problemem alkoholowym (tzw. współuzależnieni, Dorosłe Dzieci Alkoholików) nie jest wymagane skierowanie.

 • Ze świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu mogą skorzystać również nieubezpieczeni.

Termin wizyty można ustalić telefonicznie (tel. 32 281- 97- 94) lub osobiście.

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia to jedna z najskuteczniejszych form pomocy psychologicznej. To metoda leczenia i wspomagania rozwoju pacjenta poprzez rozmowę z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi terapeutycznych. Jest zatem spotkaniem pomiędzy fachowo przygotowaną do tego osobą (psychoterapeutą) a pacjentem doświadczającym trudności życiowych czy emocjonalnych.

Sesje z psychoterapeutą służą nie tylko poszerzeniu samoświadomości oraz lepszemu rozumieniu siebie, ale także swoich emocji, sposobu myślenia i działania.

CZYM RÓŻNI SIĘ PSYCHOTERAPIA OD SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM?

Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w rozróżnieniu osoby psychologa od psychoterapeuty.

Psycholog – jest osoba mającą tytuł magistra z zakresu psychologii.

Najczęściej do psychologa chodzimy z bieżącymi problemami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Są to problemy dnia codziennego – trudna sytuacja w pracy czy w małżeństwie, apatia, zniechęcenie, strata. Psycholog nie zajmuje się terapią, nie zleca leczenia farmakologicznego. Celem takiego spotkania jest postawienie diagnozy i zaproponowanie dróg prowadzących do rozwiązania trudności, z którymi mierzy się pacjent.

Psychoterapeuta musi posiadać, ukończoną szkołę psychoterapii, trwającą zazwyczaj 4 lat.

Psychoterapia to długoterminowy i głębszy proces pracy nad sobą. Polega na regularnych (cotygodniowych) spotkaniach, mających na celu zrozumienie siebie, rozpoznaniu swoich wewnętrznych konfliktów, wyborów życiowych a zatem poszerzeniu swojej świadomości, prowadzącej do poprawy jakości życia.

Psychoterapeuta będzie lustrem, które pokaże pacjentowi, to czego sam nie dostrzega.