Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OFERUJE POMOC:

 • Osobom z problemem alkoholowym (pijącym w sposób szkodliwy oraz uzależnionym od alkoholu)

 • Osobom współuzależnionym (żyjącym w rodzinach z problemem alkoholowym)

 • Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA)

 

WSPARCIE W  LECZENIU UZALEŻNIEŃ UDZIELANE JEST POPRZEZ:

 • terapię indywidualną

 • terapię grupową

 • porady psychologa

 • porady lekarza psychiatry

 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ – WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta Poradni skierowana jest do osób dorosłych, (tj. mających ukończone 18 lat) doświadczających problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnionych od alkoholu oraz osób doświadczających skutków nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

 • Chcąc podjąć leczenie prosimy o zgłoszenie się z dokumentem potwierdzającym tożsamość
  (np. dowód osobisty)

 • Od osób nadużywających alkoholu lub uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób
  z problemem alkoholowym (tzw. współuzależnieni, Dorosłe Dzieci Alkoholików)
  NIE JEST wymagane skierowanie.

 • Ze świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu MOGĄ skorzystać również pacjenci nieubezpieczeni.

 • Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: 32 281 97 94 lub osobiście od pon. do pt., w godz. 08:00 – 19:00.

 • Infolinia dot. warunków/zasad leczenia uzależnień, czynna jest od pon. do pt. w godzinach 12:00 – 15:00, pod numerem kom. 515 098 747

 • Świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z NFZ

PSYCHOTERAPIA W LECZENIU UZALEŻNIEŃ

Terapia alkoholowa nastawiona jest szczególnie na to, aby chory radził sobie bez alkoholu, potrafił utrzymywać abstynencję i funkcjonował poprawnie w życiu. Celem terapii alkoholowej jest wprowadzenie zmian w życie Pacjenta, ich utrwalenie i jego stopniowe usamodzielnienie się w zakresie radzenia sobie z nałogiem. Istotnym elementem terapii jest uzmysłowienie osobie uzależnionej powodów i okoliczności, które skłoniły ją do nałogowego sięgania po alkohol.

Dopełnieniem indywidualnej terapii uzależnień są regularne spotkania w grupie terapeutycznej, podczas których uczestnicy mówią o swoich doświadczeniach, objawach chorobowych, starają się zrozumieć mechanizm  nałogu. Podstawową korzyścią terapii grupowej jest możliwość skonfrontowania swoich przekonań nie tylko z terapeutą uzależnień, lecz również z innymi, „zwykłymi” ludźmi. Terapia grupowa pozwala na zaobserwowanie tego samego problemu z wielu różnych perspektyw. Grupa stanowi swojego rodzaju lustro, w którym uczestnik może się przejrzeć i z nieco innej perspektywy zrozumieć mechanizmy uzależnienia.