Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

PORADNIA OFERUJE POMOC:

 • Osobom z problemem alkoholowym (pijącym w sposób szkodliwy oraz uzależnionym od alkoholu)

 • Osobom współuzależnionym (żyjącym w rodzinach z problemem alkoholowym)

 • Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA)

 

WSPARCIE UDZIELANE JEST POPRZEZ:

 • terapię indywidualną

 • terapię grupową

 • porady psychologa

 • porady lekarza psychiatry


LECZENIE – WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta Poradni skierowana jest do osób dorosłych, (tj. mających ukończone 18 lat) doświadczających problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnionych od alkoholu oraz osób doświadczających skutków nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

 • Chcąc podjąć leczenie prosimy o zgłoszenie się z dokumentem potwierdzającym tożsamość
  (np. dowód osobisty)

 • Od osób nadużywających alkoholu lub uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób
  z problemem alkoholowym (tzw. współuzależnieni, Dorosłe Dzieci Alkoholików)
  NIE JEST wymagane skierowanie.

 • Ze świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu MOGĄ skorzystać również pacjenci nieubezpieczeni.

 • Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: 32 281 97 94 lub osobiście od pon. do pt., w godz. 08:00 – 19:00.

 • Infolinia dot. warunków/zasad leczenia czynna jest od pon. do pt. w godzinach 12:00 – 15:00, pod numerem kom. 515 098 747

 • Świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z NFZ

 

PSYCHOTERAPIA W LECZENIU UZALEŻNIENIA

Psychoterapia leczenia alkoholizmu ukierunkowana jest przede wszystkim na to, aby chory radził sobie bez alkoholu, potrafił utrzymywać abstynencję i funkcjonował poprawnie w życiu. Celem terapii jest wprowadzenie zmian w życie Pacjenta, ich utrwalenie i jego stopniowe usamodzielnienie się w zakresie radzenia sobie z nałogiem. Ważnym elementem terapii jest uświadomienie osobie uzależnionej przyczyn, które popchnęły ją do nałogu.

Uzupełnieniem terapii indywidualnej jest terapia grupowa czyli cykliczne spotkania, na których poszczególni uczestnicy dzielą się swoimi – złymi i dobrymi – doświadczeniami. Podstawową korzyścią terapii grupowej jest możliwość skonfrontowania swoich przekonań nie tylko z terapeutą, lecz również z innymi, „zwykłymi” ludźmi. Terapia grupowa pozwala na zaobserwowanie tego samego problemu z wielu różnych perspektyw. Grupa stanowi swojego rodzaju lustro, w którym uczestnik może się przejrzeć i z nieco innej perspektywy zrozumieć mechanizmy uzależnienia.