Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OFERUJE POMOC:

 • dzieciom poniżej 7 roku życia
 • dzieciom i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia
 • rodzinom lub opiekunom prawnym

WSPARCIE UDZIELANE JEST W TRYBIE AMBULATORYJNYM I ŚRODOWISKOWYM W FORMIE:

 • porad i diagnoz psychologicznych
 • psychoterapii indywidualnych i grupowych (również kontynuacji terapii pacjentów, którzy opuścili szpital ale nadal potrzebują psychoterapii)
 • psychoterapii rodzinnych
 • wsparcia psychospołecznego
 • wizyt domowych i środowiskowych

PROBLEMY, KTÓRE POMAGA ROZWIĄZAĆ PORADNIA:

 • zaburzenia psychiczne, lękowe i nerwicowe
 • zaburzenia zachowania
 • uzależnienia behawioralne
 • obniżony nastrój, stany depresyjne i niska samoocena
 • problemy emocjonalne
 • długotrwały stres w szkole, w domu

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Do korzystania ze świadczeń NIE jest wymagane skierowanie
 • Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: 32 281 97 94, 32 810 11 76, 32 810 11 76
 • Świadczenia realizowane są BEZPŁATNIE, w ramach kontraktu z NFZ

 

Kontakt dla jednostek systemu oświaty, zainteresowanych współpracą w zakresie wsparcia oferowanego przez Poradnię: biuro@przychodniaszombierki.pl, Anna Plata, tel. 791 111 066