Zmiana terminu składania ofert na zapewnienie usługi cateringowej

Termin składania ofert na wykonanie usługi cateringoiwej na potrzeby realizacji  Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w podregionie bytomskim” nr projektu WND-RPSL.09.02.06-24-07CF/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Przychodnię Lekarską Szombierki sp. z o.o. upływa w dniu 16.03.2018r. o godz. 14.00