Szybkie i bezpłatne wsparcie osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego

PRZYCHODNIA LEKARSKA SZOMBIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szybkie i bezpłatne wsparcie osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego w Bytomiu w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego ”.
Szybkie i bezpłatne wsparcie osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego
Wartość projektu: 994 116,75 PLN
Wartość dofinansowania UE: 844 999,23 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.10.2020 – 31.12.2022

Przychodnia oferuje kompleksowe usługi skoncentrowane na intensywnym wsparciu medyczno – rehabilitacyjnym wykraczającym znacznie poza zakres gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

W ramach programu  dla każdego uczestnika projektu zaplanowany zostanie indywidualny, szczegółowy program rehabilitacyjny. Świadczenia będą realizowane przez multidyscyplinarne zespoły specjalistów, składające się z lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów.

Cel główny projektu

Przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, co najmniej 560 mieszkańcom województwa śląskiego w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, będącym uczestnikami Programu.

Kto zostanie objęty wsparciem

Wsparciem zostanie objętych 560 osób, w przypadku kobiet: 50-59 lat, w przypadku mężczyzn: 50-64 lata. Uczestnicy programu są osobami aktywnymi zawodowo lub deklarującymi gotowość do podjęcia zatrudnienia, mieszkającymi na terenie Bytomia bądź 6 powiatów ościennych (Chorzów, Piekary Śl., Ruda Śl., Świętochłowice, tarnogórski, Zabrze) u których rozpoznano choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego.

Planowane efekty programu

Wzrost liczby osób w wieku aktywności zawodowej od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z rozpoznaniem chorób przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego, którym udzielono świadczeń rehabilitacyjnych.

Ograniczenie ryzyka progresji choroby przewlekłej układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez poprawę czynników ryzyka, takich jak sposób odżywiania i poziom aktywności fizycznej w populacji docelowej osób w wieku aktywności zawodowej od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, objętych interwencjami w Programie.